برچسب: آزمایش فنی

آزمایش فنی لیفان X60 اتوماتیک

بادر نظر گرفتن عایق بندی تقریبا خوب این لیفان ایکس 60 صداها به داخل کم نفوذ می کند
فرمان لیفان ایکس 60 خیلی تندوتیز می باشد و حس خاصی را به راننده منتقل نمی کند
در ابتدای رانندگی حرکت اتوموبیل کمی کند می باشد که این قضیه با افزایش دور موتور بهبود می یابد
در مبحث ترمز گیری میتوانیم به این خودرو اعتماد نماییم زیرا عکس العمل خوبی را از خود نشان می دهد