برچسب: آزمایش

بررسی ترمزهای لیفان 820

بعد از بررسی های صورت گرفته مشاهده گردید که خودروی لیفان 820 دارای ترمز های کوبنده ای هست و در هر سرعتی می تواند ترمزهای کوبنده ای را از خود نشان دهد .
برای اینکه آزمایش تخلیه بار وزنی خودرو را هم بررسی نماییم مقداری فرمان خودرو را به سمت راست گرفتیم .
هدف از انجام این کار این بود که مشاهده گردد که آیا خودرو کله می شود یا خیر و یا اصلا آیا انجام این کار سبب گیجی فرمان می شود یا نه

بررسی X60 از بعد فنی

خودروی لیفان ایکس 60 خودرویی می باشد که به دلیل عایق بندی خوبش نفوذ یافتن صدا به داخل کم می باشد یک موضوع مثبت دیگر در این خودرو فرمان خودرو می باشد چرا که خیلی تیز می باشد و حس خاصی را به راننده القا نمی کند .
سیستم ترمز خودرو خوب می باشد و می توان در این خصوص هم به این خودرو اعتماد کرد!
از دیگر نکات مثبت این خودرو این می باشد که به خاطر داشتن آینه های بزرگ می تواند دید خوبی را برای راننده فراهم آورد .