برچسب: بلبرینگ های خودرو

اطلاعاتی از بلبرینگ های غلتکی نوک تیز

به بلبرینگ های غلتکی نوک تیز یا همان تاپردرولر بلبرینگ های مخروطی نیز می گویند .
بلبرینگ های غلتکی نوک تیز قادر به تحمل نمودن بارهای چرخشی و رانشی در اندازه زیاد هستند .
در توپی چرخ خودروها از همین بلبرینگ های غلتکی نوک تیز استفاده می نمایند .