برچسب: بهترین

دانستنی های لیفان 820

لیفان قدیمی ترین خودروساز چینی در کشور ایران می باشد .
این خودروساز برای نخستین بار با تولید خودروی 520 خود وارد کشور ما شد این خودرویش نتوانست موفقیتی در ایران کسب نماید .
پس از 520 بود که لیفان با تولید خودروهای ایکس 60 و 620 بار دیگر شانش را امتحان کرد و این بار موفقیتی نسبی را کسب نمود ولی این بار این خودروساز قصد دارد در رنج قیمتی خودروهای زیر 100 میلیون تومان مردم را شیفته خود سازد این خودرو لیفان 820 می باشد .