برچسب: داخلی و خارجی

نمای داخلی و خارجی لیفان ایکس 60 اتوماتیک

این که از روی ظاهر تشخیص دهیم که خودروی لیفان ایکس 60 اتوماتیک است و یا دنده ای کار سختی می باشد و تنها راهی که هست تا با دیدن ظاهر خودرو دریابیم که آن خودرو اتوماتیک است و یا دنده ای این می باشد که ببینیم بر روی آن عبارت سی وی تی را بر روی خودرو نوشته اند و یا خیر .
این عبارت یعنی اینکه خودروی مورد نظر اتوماتیک می باشد .