برچسب: رانندگی

آغاز رانندگی با خودروی لیفان 820

در همان ابتدای رانندگی با خودروی لیفان 820 این نکته دستمان می آید که این خودرو بسیار فرمان نرمی دارد
علاوه بر نرمی فرمان چسبندگی به جاده نیز از دیگر نکات مثبت این خودرو می باشد .
در حین رانندگی با این خودرو به خوبی مشاهده می کردیم که دنده پشت هم به راحتی عوض میشد و این خودش نشان از نرمی خودرو به همراه داشت .