برچسب: رقبا

با رقبای لیفان 820 آشنا شویم!

رقیب های خودرو لیفان هم از لحاظ قیمت هم از لحاظ امکانات و آپشن ها تفاوت های زیادی با این خودرو دارند
به همین دلیل است که توان رقابت با این خودرو را ندارند و تقریبا این خودرو بی رقیب می باشد