برچسب: شتاب

مقایسه لیفان 820 با اپتیما 2010 از لحاظ شتاب و سوخت

یکی از مهم ترین پارامترها در انتخاب کردن یک خودروی صفرکیلومتر مدرن و یک خودروی کارکرده مربوط به دوره قبل تکنولوژی ساخت پیشرانه آن خودرو و میزان مصرف سوخت آن می باشد .
با در نظر گرفتن مطلب مذکور در بالا باید بیان داشت که لیفان 820 از اپیتما 2010 بالاتر بوده است و در این مورد از رقیب خود جلو زده است .