برچسب: صنعت خودروسازی

بررسی صنعت اتومبیل سازی چین

بر اساس آمار رسمی که در سال 2013 گزارش شده است چین بالغ بر 22 میلیون دستگاه خودرو را به تولید رسانده است .
البته عنوان بزرگ ترین خودروساز جهان از سال 2008 از آن چین بوده است .
در واقع مقدار 22.000.000 خودرو نسبتا برابر است با مجموع کل تولید خودروکشورهای آمریکا و ژاپن و کره جنوبی