برچسب: ظاهر خودرو

بررسی ظاهر خودروی لیفان 620

طراحی ظاهری خودروی لیفان 620 به گونه ای می باشد که بسیاری از المان های خودروهای مدرن و زیبا در آن مشاهده می شود .
چراغ های جلوی خودروی لیفان 620 بسیار شبیه به چراغ های برخی از خودروهای بی ام و می باشند .
و همچنین چراغ های عقب این خودرو هم شبیه به بنز های کلاس E و C نسل قبل می باشد .