برچسب: لیفان خودروهای برگزیده از نظر مردم

لیفان جزو خودروهای برگزیده از دیدگاه مردم

در طول سال 94 دو خودروی لیفان ایکس 50 و همچنین جک اس 5 اتومبیل هایی بودند که توجهات را خیلی زیاد به سمت خود کشانیده بودند . حال در نظرسنجی سالانه صورت گرفته از سوی دنده 6 همین دو خودرو نیز خودروهای برگزیده از دید مردم به شمار آمده اند .
در حال حاضر به دلیل پایین بودن کیفیت خودروهای تولید داخل و همچنین نبودن تنوع در آن ها باعث شده است که مردم به سمت خودروهای چینی روی آورند .