برچسب: محوری

ارزش های محوری لیفان

کمپانی لیفان یک مرکز پژوهشی برای شرکت خود محیا ساخته است که در این مرکز همه امور مرتبط با خودرو صورت میگیرد
اموری که بیان شد شامل مسایلی مربوط به پیشرانه و طراحی بدنه و شاسی و آنالیز صدا ولرزش می باشد
کمپانی لیفان برای این مجموعه پژوهشی چیزی معادل 200.000.000 یوآن خرج نموده است
ارزش های محوری شرکت لیفان شامل نوآوری و صادرات و شهرت نیک می باشد