برچسب: موفقیت

اطلاعاتی چند درباره لیفان

لیفان چند محصول خودرا توسعه داده است که به جرات می توان بیان کرد که در چین یا حتی در کل کشور بی نظیر می باشند
تا به الان لیفان بیشتر 300 حق امتیاز کسب کرده است
در میان تمام شرکت هایی که در چین در زمینه هایی مرتبط با خودرو فعالیت میکنند لیفان رتبه اول را دارد
لیفان حتی بعد از رسیدن به موفقیت نگاه به جلو را همچنان حفظ میکند و همچنین همیشه به مردم و جامعه کمک می کند