برچسب: گذشته

آشنایی با عملکرد شرکت لیفان

شرکت لیفان برای جلب رضایت مشتریانش استراتژی تعیین کرده است پس به همین سبب ما میتوانیم به این کمپانی اطمینان کنیم . این کمپانی کارش را با تعمیر موتور سیکلت شروع کرد تنها با 9 کارمند اما با گذشت مدتی کوتاه الان بیش از 13 هزار کارمند د ارد