برچسب: H30 کراس

مقایسه ساندرو و H30 کراس و X50

در خصوص طراحی خودروها باید بیان داشت که :
اتومبیل X50 طراحی قابل قبولی دارد اما هر قسمت این خودرو از یک خودرو کپی برداری شده است
H30 کراس با وجود آنکه کپی کاری زیادی در آن مشاهده نمیگردد ولی طراحی خیلی خوبی ندارد در واقع طراحی اش قدیمی تر نسبت به دو خودروی دیگر می باشد .
درباره ساندرو باید بگوییم که در مقایسه با دو خودروی چینی دیگر دارای طراحی زیباتری می باشد .