برچسب: X50LIFAN

لیفانX50 LIFAN | X50

خودروی لیفان ایکس 50 جدید ترین مدل لیفان است
در سال 2014 به مردم عرضه شد
لیفان این خودرو را با کد X مشخص کرده است که معرف خودروهای کراس‌اوور این شرکت است.
لیفان ایکس 50 از پلت فرمی همسان با لیفان 530 برخوردار بوده است